Úřední deska
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
Výkaz zisku a ztráty
Vyhlášení změny územního plánu obce Střížovice
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 16.2.2023
Úřední deska - archiv změn