Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Charakteristika

Mateřská školka 

Charakteristika

MOTTO:  NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ

Naši mateřskou školu najdete uprostřed panelákové  zástavby na rozhraní vesnic Střížovice a Vlčice.

Krásné okolí, blízký les i cyklistická stezka předkládají bohatou nabídku pro vycházky, cyklistické i turistické výlety.

Jsme jednotřídka rodinného typu, kde při práci s dětmi využíváme nejnovějších metod.

Klidnému chodu a kvalitní výchově napomáhají  nejenom pracovnice školky, ale velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem i s rodiči.

Jak už výše uvedené motto naznačuje, cílem naší práce je zdravá, veselá školka, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.

 Školka, která sestává místem příjemných prožitků, her, kamarádství a pohody.

Lákavý vzdělávací program s názvem Svět kolem nás je založen na pravidelném střídání ročních období, na sepjetí člověka s přírodou.

Při sestavování jsme přihlíželi především k faktu, že jsme školka rodinného typu s heterogenní skupinou dětí, že se rodiče i zaměstnanci vzájemně dobře znají a že máme dostatek příležitostí k přímému pozorování života lidí, ale i přírody.Tyto příznivé podmínky nám dávají větší možnost vycházet z individuálních potřeb dětí i rodičů.

Vzdělávací obsah je zpracování v sedmi integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle i záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a konkretizuje očekávané výstupy.

Integrované bloky tvoří podtémata, jež jsou vzájemně propojena a rozpracována.

Integrované bloky:

 • Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky
 • Foukej,foukej větříčku
 • Kouzelný advent
 • Paní Zima kraluje
 • Z pohádky do pohádky
 • Jaro už ťuká na vrata
 • Výpravy za dobrodružstvím
 • Doplňkový program:
 • Neobyčejná dobrodružství /preventivní výchova/ 

V průběhu celého roku zařazujeme pravidelně do programu:

1. jazykové chvilky, při kterých si  děti formou hry a individuálně :

 • procvičují správnou výslovnost
 • učí se nová slova,aktivně je používají
 • učí se chápat slovní vtip a humor
 • rýmují
 • sluchově rozlišují začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • poznávají a vymýšlí jednoduchá synonyma,homonyma a antonyma
 • poznávají některá písmena a číslice


2. přivítací  kruh – celá skupina, komunitní kruh asi 2xtýdně,diskusní kruh-podle příležitosti

3. tělovýchovné chvilky,při kterých si děti procvičují:

 • správné držení těla
 • základní pohybové dovednosti
 • vědomě napodobují jednoduchý pohyb podle vzoru
 • relaxují
 • učí se ovládat dech


 

Menu

IMG_6550.JPG

13.JPG[2].jpg

Vyhledat v textu

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

logo[2].jpg

Pracoviště Czech POINT je od 1.9.2010 zřízeno na Obecním úřadu Střížovice.

Co to pro občana znamená?

Občan zde může získat ověřené výstupy :
z Obchodního rejstříku
z Katastru nemovitostí
z Živnostenského rejstříku.
z Trestního rejstříku.

Další informace se dozvíte zde:
PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA OÚ STŘÍŽOVICE[2].doc

Návštěvnost stránek

166352
strizovice_foot