SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Akce SDH Střížovice v roce 2023

Akce SDH Střížovice v roce 2023

7. 1. 2023- valná hromada

25. 2. 2023- vepřové hody

2. 4 2023- výlov horního návesního rybníka ve Střížovicích

15. 4. 2023- ukliďme Střížovice se Svazem žen v rámci ukliďme Česko

6. 5. 2023- svoz železného odpadu

20. 5. 2023- jarní kolo hry Plamen

3. 6. 2023- Dětský den se Svazem žen

23. 6. 2023- Radouňská rallye- občerstvení hasičárna

24. 6. 2023- Soutěžíme v požárním útoku žáci, mladší žáci a muži v Plavsku

8. 7. 2023- Soutěžíme v požárním útoku muži, ženy v Mostech

15. 7. 2023- Soutěžíme v požárním útoku muži, ženy v Horním Meziříčku

20. 7. 2023- Letní kino

22. 7. 2023- Soutěžíme v požárním útoku muži, ženy v Kunžaku

19. 8. 2023- Soutěž v požárním útoku mladší žáci, starší žáci, muži, ženy ve Střížovicích

26. 8. 2023- Soutěžíme v požárním útoku muži, ženy v Horním Poli

9. 9. 2023- Soutěžíme v požárním útoku muži, ženy v Horních Němčicích

30. 9. 2023- ZHVB- Děti ve Střížovicích

7. 10. 2023- ZHVB- Děti nové ZPV- Hamr

12. 10. 2023- Nábor malých hasičů

21. 10. 2023- výlov Budkov, Vlčice, Pod lesem

28. 10. 2023- výlov dolního návesního rybníka ve Střížovicích

         - tradiční výlov v hasičárně

3. 12. 2023- mikulášský rej se Svazem žen