Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Mikroregion Jindřichohradecko - schválený závěrečný účet za rok 2023
Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 územního plánu Střížovice
Změna č. 2 územního plánu
Budoucí zaměření podpory přeshraniční spolupráce v česko-bavorském příhraničí
RECYKLACE OLEJŮ A TUKŮ
OZNÁMENÍ - CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2024
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Střížovice
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MIKROREGIONU JINDŘICHOHRADECKO
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Střížovice ze dne 16.11.2023
ROZPOČET NA ROK 2024
Herní a sportovní prvky
KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Firma TECNOCAP opět podpoří DDB částkou 15 000,-Kč, která bude použita na úhradu ledové plochy
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Úřední deska - archiv změn