Úřední deska
Oznámení o záměru Obce Střížovice prodat obecní pozemek v k.ú. Budkov u Střížovic
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Stanovení počtu volebních okrsků
RECYKLACE OLEJŮ A TUKŮ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
ODCHYT TOULAVÉHO PSA
Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. CJH/32/2024 - Elektronická aukce
ELEKTRONICKÁ AUKCE
Žádost o vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a zvláštnímu užívání PK
OZNÁMENÍ - CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2024
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Střížovice
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MIKROREGIONU JINDŘICHOHRADECKO
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Střížovice ze dne 16.11.2023
ROZPOČET NA ROK 2024
Herní a sportovní prvky
KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Firma TECNOCAP opět podpoří DDB částkou 15 000,-Kč, která bude použita na úhradu ledové plochy
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Úřední deska - archiv změn