Úřední deska
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘÍŽOVICE DNE 14.12.2023
Mikroregion Jindřichohradecko - rozpočet
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Střížovice ze dne 16.11.2023
ROZPOČET NA ROK 2024
Herní a sportovní prvky
KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Firma TECNOCAP opět podpoří DDB částkou 15 000,-Kč, která bude použita na úhradu ledové plochy
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků


Nakládání s obsahy bezodtokových jímek odpadních vod
EKO-KOM: Informační kampaň
REGISTRACE K ZASÍLÁNÍ NOVINEK A INFORMACÍ V OBCI STŘÍŽOVICE

Zaregistrovat se můžete v boxu "OBEC" pod odkazem "zasílání novinek"


ODBOR DOPRAVY - STAVEBNÍ POVOLENÍ
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FINANČNÍ ÚŘAD
POPLATEK ODPADY
Odstranění dřevin -ochranné pásmo
Veřejná vyhláška - les
Úřední deska - archiv změn