Úřední deska

Budoucí zaměření podpory přeshraniční spolupráce v česko-bavorském příhraničí

V současné době probíhají první diskuse o uspořádání evropské politiky soudržnosti po roce 2027. Požadavkem Evropské komise je, aby byl zohledněn názor široké veřejnosti. To platí i pro budoucí zaměření podpory přeshraniční spolupráce v česko-bavorském příhraničí v rámci programu INTERREG ( https://www.by-cz.eu/cs/ ).

 

Anketa o životě a spolupráci v česko-bavorském příhraničí:

https://umfragen.bayern.de/limesurvey/index.php/612935?lang=de (německy)

https://umfragen.bayern.de/limesurvey/index.php/612935?lang=cs  (česky)

Budoucí zaměření podpory přeshraniční spolupráce v česko-bavorském příhraničí