MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ STŘÍŽOVICE

Myslivecké sdružení ROZKOŠ Střížovice

Myslivecké sdružení "ROZKOŠ" se nachází na katastrálním území obce Střížovice, Vlčice a Budkov. Rozloha tohoto území činí 1162 ha polí, luk, vody a lesa. Je v majetku Honebního společenstva Střížovice, které od roku 1993 pronajímá tuto honitbu MS ROZKOŠ Střížovice. Vlastníkem Honebního společenstva Střížovice jsou majitelé pozemků ve Střížovicích, Vlčicích a Budkově. Největší pozemky tohoto území tvoří vodstvo a lesy - jak obecní, tak státní.
Trochu z historie:
Historie MS ROZKOŠ sahá do první poloviny 20.století. První zmínku o vzniku revíru ve Vlčicích popsal v roce 1930 v místní kronice "Mysliveckého společenstva Vlčice" pan František Vondruš, který čerpal informace od pamětníků. Do tohoto roku měl pronajatou honitbu pan Schnaider - továrník z Kunžaku. V roce 1932 byla obecní honitba "Vlčice" pronajata cestou písemných nabídek - prostřednictvím "Stráže Myslivosti" panu Felixovi Hankovi - majiteli instalatérsví v Jindřichově Hradci. Od  roku 1946 se stal nájemcem pan František Vondruš z Jindřichova Hradce - otec zmiňovaného Františka Vondruše - kronikáře. V roce 1953 dochází ke sloučení společnosti Vlčice, Malý Ratmírov, Blažejov, Dvoreček,Oldřiš a od roku 1957 opět pouze Vlčice. 1.5.1961 je založena nová Lidová myslivecká společnost Vlčice, která roku 1963 je sloučena ve sdružení Vlčice, Střížovice a Budkov s názvem ROZKOŠ o výměře 1120 ha. Roku 1973 dochází k likvidaci MS ROZKOŠ a vznikají dva nezávislé subjekty MS Vlčice a MS Střížovice, které se opět v roce 1978 slučují a vzniká MS ROZKOŠ STŘÍŽOVICE, ve kterém je MS Vlčice, Budkov Střížovice a část Kunžak, o výměře 1500 ha.V tomto složení setrvává MS až do roku 1993, kdy vznikají nová Honební společenstva. Honební společenstvo Střížovice pronajalo revír MS ROZKOŠ STŘÍŽOVICE v katastru obcí Střížovice, Budkov,Vlčice a v této podobě trvá MS dodnes.