SPOLEK OBČANŮ A PŘÁTEL OBCE STŘÍŽOVICE

OBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKU

V sobotu 16.03.2024 byly dokončeny všechny stavební a poslední drobné práce na úpravě a obnově obrázku. Mohl být tak v nové podobě umístěn na původní místo cestou směrem na Novou (dříve Německou) Olešnou.

Nová ochranná konstrukce má dva vyzděné sloupky, trámovou konstrukci a oplechovanou sedlovou stříšku.

Původní „Svatý obrázek“ je nyní umístěn ze zadní strany a chráněn proti nepřízni počasí.

 

Podle zápisu v kronice, která byla napsána roku 1933, byl původní  "Svatý obrázek" zavěšen na strom olešanskými tkalci počátkem 20. století na památku „že se jim cestou domů, z domu, ve dne ani v noci nic zlého nestalo“.

Továrna na Rozkoši fungovala dříve jako tkalcovna do roku 1936 a tkalci tudy chodili na své pracovní směny.

 

Jako poděkování byl "Svatý obrázek" obnoven Vlčickými v průběhu roku 2023 a 2024.

 

 

 

OBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKUOBNOVENÍ SVATÉHO OBRÁZKU