Aktuality
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dražby věcí movitých
více
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou č. 2/2023
více
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5třížovice dne 14.9.2023
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
více
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Střížovice dne 10.8.2023
více
Nakládání s obsahy bezodtokových jímek odpadních vod
více
EKO-KOM: Informační kampaň
více
REGISTRACE K ZASÍLÁNÍ NOVINEK A INFORMACÍ V OBCI STŘÍŽOVICE
Zaregistrovat se můžete v boxu "OBEC" pod odkazem "zasílání novinek"
více
ODBOR DOPRAVY - STAVEBNÍ POVOLENÍ
více
Mapový portál Mapotip
více
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FINANČNÍ ÚŘAD
více
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1/2023
více
FOTOGALERIE
více
Odstranění dřevin -ochranné pásmo
více
Veřejná vyhláška - les
více
Ceny vodného a stočného, poplatek za odpady a cena tepla sídliště Vlčice
více